Rekomendacijos asmenims, atvykusiems/grįžusiems iš užsienio valstybių

Atsižvelgiant į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situaciją, Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) teikia rekomendacijas asmenims, atvykusiems/grįžusiems iš užsienio valstybių.

 

Jeigu Jūs atvykote/grįžote iš užsienio valstybės, vertinama, kad Jūs turėjote riziką užsikrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Tai nereiškia, kad Jūs esate užsikrėtęs, tačiau šios tikimybės atmesti negalime. Kiekvienai užkrečiamajai ligai yra būdingas tam tikras inkubacinis periodas, t. y. laikotarpis nuo infekcinės ligos sukėlėjo patekimo į organizmą pradžios iki ligos simptomų išsivystymo. Dabartiniais duomenimis, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) inkubacinio periodo trukmė gali būti iki 14 d. Siekiant užkirsti kelią galimam infekcijos plitimui, Jums rekomenduojama laikytis bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos reikalavimų ir priklausomai nuo to, iš kurios šalies atvykote, likti namuose (izoliuotis) 14 d. nuo atvykimo/grįžimo į Lietuvos Respubliką dienos (privaloma izoliuotis, jeigu atvykote iš šalies, įrašytos į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ ir skelbiamą SAM internetiniame puslapyje http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas). Izoliacija taip pat privaloma užsieniečiams, atvykusiems ne iš Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės.

 

A. ASMENIMS, KURIEMS IZOLIACIJA YRA PRIVALOMA

 

Jeigu Jūs į Lietuvos Respubliką atvykote iš šalies, įskaitant vykimą per paveiktą šalį tranzitu (jeigu vykote tranzitu per paveiktos šalies oro uostą ir nebuvote išėję iš oro uosto tranzito zonos – izoliacija nėra privaloma), kuri yra įrašyta į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“:

 

 • Jei į Lietuvos Respubliką keliaujate vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu, privalote užsiregistruoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) interneto svetainėje https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form ir prieš patenkant į transporto priemonę pateikti vežėjui (vežėjo atstovui) užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą), o kitais atvejais – ne vėliau kaip per 12 valandų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką momento privalo užsiregistruoti NVSC (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form).
 • Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. V-1680 ,,Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo, užsieniečiai, atvykę ne iš Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, net jei šalis nėra įrašyta į paveiktų šalių sąrašą, taip pat privalo užsiregistruoti NVSC ir izoliuotis, o atvykstant iš šalies, įtrauktos į paveiktų šalių sąrašą, arba iki atvykimo keliavus per jas, išskyrus keliavimą per paveiktą šalį oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos, privalo turėti ne seniau nei 72 val. laikotarpiu iki atvykimo į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijos) nustatyti bei gautą neigiamą atsakymą, išskyrus numatytas išimtis.
 • Iš oro uosto, jūrų uosto ar kitos sausumos atvykimo į šalį vietos į savo gyvenamąją vietą rekomenduojama vykti nuosavu (nuomotu) transportu ar paprašyti, kad Jus parvežtų giminės ar artimieji. Venkite naudotis viešuoju transportu. Jeigu visgi tenka naudotis viešuoju transportu ar Jus veža kitas asmuo, rekomenduojame dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir stengtis išlaikyti 1–2 metro atstumą nuo kitų žmonių.
 • Jums yra privaloma 14 dienų izoliacija nuo atvykimo / grįžimo į Lietuvos Respubliką dienos. Izoliavimo sąlygos ir išimtys dėl asmenų, atvykusių iš paveiktų šalių, kuriems izoliavimas netaikomas, nustatytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakyme Nr. V-352 ,,Dėl asmenų sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir asmenų turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, (nuoroda: https://bit.ly/2FX4PbU). Jei ne anksčiau kaip 8 izoliavimo dieną atliktas tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautas neigiamas rezultatas), izoliavimo terminas trumpinamas iki 10 dienų nuo paskutinės atvykimo/grįžimo į Lietuvos Respubliką dienos.

14 dienų nuo atvykimo/grįžimo į Lietuvos Respubliką:

 

 • Stebėkite savo sveikatos būklę. Jei sveikatos stebėjimo metu išsivysto ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, apsunkintas kvėpavimas, staigus uoslės, skonio praradimas ar susilpnėjimas), nedelsiant skambinkite į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808, pateikite susirgimo aplinkybes (būtina nurodyti, kad 14 dienų laikotarpiu buvote užsienyje) ir vykdyti medikų rekomendacijas.
 • 14 dienų po kelionės gyvenkite/apsistokite atskirame bute/name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto/namo aukšte su atskiru sanitariniu mazgu nuo kitų asmenų. Jei nėra galimybės užtikrinti šių sąlygų, gali būti izoliuojamasi atskirame gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis).
 • Galite gyventi tame pačiame name/bute su nekeliavusiais šeimos nariais ar kitais asmenimis, jeigu šie sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju keliavę ir nekeliavę asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve.
 • Nepalikite izoliavimo vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo. Į izoliavimo vietą ar iš jos, jei reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, kai gautas sveikatos priežiūros specialisto leidimas, draudžiama vykti viešuoju transportu.
 • Jei buvote suplanavęs vizitus pas gydytojus specialistus, odontologą, pakeiskite vizito datą į vėlesnę. Jeigu reikia pratęsti vaistų receptą, kreipkitės į savo šeimos gydytoją nuotoliniu būdu. Visą izoliavimosi laiką nepriimkite svečių.
 • Jei įmanoma, prašykite, kad maistu ir kitais būtinaisiais poreikiais pasirūpintų šeimos nariai ar draugai. Jei nėra tokios galimybės, rekomenduojama maistą užsakyti į namus.
 • Laikykitės kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių (dažnai plaukite rankas su šiltu vandeniu ir muilu, jei nėra galimybės nusiplauti rankų – naudokite rankų antiseptikus (dezinfekavimo priemones), nelieskite neplautomis rankomis veido ir akių, laikykitės kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę ir pan.).

 

Rekomendacijos gyvenamajai aplinkai

 

 • Buitines atliekas meskite į šiukšliadėžę, į kurią įdėtas skysčiams nepralaidus maišas.
 • Drabužius skalbkite įprastinėmis skalbimo priemonėmis 60–90 °C temperatūroje.
 • Indus plaukite karštu vandeniu ir įprastiniais plovikliais arba naudokitės indaplove.
 • Ne mažiau kaip 2–3 kartus per dieną vėdinkite patalpas (10 min. plačiai atverkite langus arba keletą minučių patalpose padarykite skersvėjį. Taip vėdinant patalpas jose neturi būti žmonių).
 • Kasdien valykite dažnai naudojamus paviršius kambaryje ir bendrose patalpose, pvz., durų rankenas, elektros jungiklius, pultelius, šaldytuvo rankenas, naktinius stalelius ir pan. Valykite įprastu muilu ar paviršiams skirtais valikliais.
 • Valykite ir dezinfekuokite vonios kambario ir tualeto paviršius mažiausiai kartą per dieną.

B. ASMENIMS, KURIEMS IZOLIACIJA NETAIKOMA

 

Jei Jūs atvykote iš šalies, neįrašytos į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“, Jums rekomenduojama laikytis bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių:

 

 • laikytis saugaus atstumo (ne mažiau 2 metrų) nuo kitų asmenų;
 • dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, ypač tose vietose, kur nėra galimybės išlaikyti saugaus (daugiau nei 2 metrų) atstumo nuo kitų asmenų ir vietose, kuriose sutinkami žmonės, su kuriais įprastai nebendraujama;
 • dažnai plauti rankas su šiltu vandeniu ir muilu, jei nėra galimybės nusiplauti rankų – naudoti rankų antiseptikus (dezinfekavimo priemones);
 • neliesti neplautomis rankomis veido ir akių;
 • laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę ir pan.);

 

Stebėti savo sveikatos būklę. Jei sveikatos stebėjimo metu išsivysto ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, apsunkintas kvėpavimas), nedelsiant skambinkite į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808, pateikite susirgimo aplinkybes (būtina nurodyti, kad 14 dienų laikotarpiu būta užsienyje) ir vykdykite medikų rekomendacijas.

 

Izoliacija netaikoma ir iš paveiktų šalių atvykusiems asmenims, kuriems numatytos išimtys vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 ,,Dėl asmenų sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir asmenų turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda: https://bit.ly/2FX4PbU).

 

VISIEMS KELIAUTOJAMS, PRAĖJUS 14 DIENŲ NUO ATVYKIMO/GRĮŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ

 

Jei per 14 dienų nuo atvykimo/grįžimo į Lietuvos Respubliką simptomų neatsiranda, laikoma, kad asmeniui nėra COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) rizikos ir Jūs galite gyventi įprastą gyvenimą, laikantis bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių (saugaus atstumo nuo kitų asmenų, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, dažnai plauti rankas su šiltu vandeniu ir muilu, jei nėra galimybės nusiplauti rankų – naudoti rankų antiseptikus (dezinfekavimo priemones), neliesti rankomis veido ir akių, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę ir pan.).

 

ĮSPĖJAME!

 

Jeigu dėl to, kad nesilaikėte visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų bei dėl jūsų veikų kilo pavojus išplisti ar kitiems asmenims užsikrėsti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms (tame tarpe COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)), jums gali būti taikoma administracinė ar baudžiamoji atsakomybė:

 

– administracinė atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnį Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų;

 

– baudžiamoji atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnį, priklausomai nuo padarinių. Taip pat pagal padarinius gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XVIII skyriuje „Nusikaltimai žmogaus sveikatai“.

 

Kilus bet kokiems su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencija ar asmens, atvykusio/ grįžusio į Lietuvos Respubliką, izoliavimu susijusiems klausimams, konsultuotis su NVSC specialistais tel. +370 5 264 9676 (I- IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45, VI-VII 8:00-17:00).

 

Daugiau informacijos ČIA.

Rekomendacijos asmenims, atvykusiems/grįžusiems iš užsienio valstybių