Karantinas rajone: susipažinkite su Vyriausybės sprendimais

Atsižvelgusi į šalyje blogėjančią epidemiologinę situaciją, Vyriausybė apsisprendė riboti atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamus renginius ir susibūrimus viešose vietose. Išimtys numatytos tik kultūros renginiams ir aukšto meistriškumo sporto varžyboms.

 

Kai šie renginiai vyksta uždarose erdvėse, žiūrovų skaičius negali viršyti 300 asmenų, ir užtikrinamos būtinos saugumo sąlygos: žiūrovai renginį stebi tik iš sėdimųjų vietų, tarp žiūrovų išlaikomas 2 metrų atstumas, išskyrus šeimos narius.

 

Žiūrovai viso renginio metu privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Minėtu atveju nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatai. Pastariesiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

 

Taip pat tokiuose renginiuose turės būti užtikrinamas bilietų platinimas elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimas, vykdoma žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimo į renginio vietą kontrolė.

 

Išimtis taip pat bus taikoma šiems sporto ir kultūros renginiams, jei jie vyksta atvirose erdvėse, tačiau žiūrovų skaičius neviršija 400 asmenų, ir užtikrinamos anksčiau nurodytos sąlygos. Taip pat draudimai ar ribojimai nebus taikomi laidotuvėms.

 

Vyriausybės posėdžio metu nuspręsta, kad parduotuvėse, prekybos centruose, turgavietėse, kitose viešose prekybos vietose, kai veikla vykdoma uždarose erdvėse, bei kitose prekybos ir paslaugų vietose turi būti užtikrinamas 10 kv.m. prekybos plotas vienam lankytojui.

 

Šie ribojimai įsigalios jau rytoj, spalio 30 dieną, ir tęsis iki lapkričio 13 d.

 

Klaipėdos rajone nuo spalio 26 d. paskelbtas ir lokalus karantinas. Jam taikytini reikalavimai ir ribojimai jau galioja nuo pirmadienio. Su Vyriausybės sprendimais susipažinkite žemiau pateiktame plakate.

 

Karantinas rajone: susipažinkite su Vyriausybės sprendimais