Bus testuojami švietimo įstaigų darbuotojai

Nuo rytojaus, sausio 28 d., Gargžduose pradedamas asmenų, dirbančių švietimo įstaigose, testavimas greitaisiais serologiniais antikūnų testais. Taip siekiama sužinoti, kiek pedagogų jau persirgo COVID-19 liga.

 

Norintieji atlikti testą pedagogai turi registruotis adresu www.1808.lt užpildant elektroninę registraciją tyrimui dėl COVID-19 (Greitieji serologiniai testai pedagogams).

 

Klaipėdos rajone pedagogai bus testuojami Gargždų kultūros centre (Klaipėdos g. 15, Gargždai).

 

Kas gali registruotis testui?

 

Registruotis gali švietimo įstaigų darbuotojai, nepriklausomai nuo įstaigos pavaldumo (gali tirtis ir privačių švietimo įstaigų darbuotojai). Testai atliekami:

 

  • švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, asmenims, dirbantiems specialiosiose mokyklose arba bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, asmenims, dirbantiems profesinio mokymo įstaigose ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių programas, išskyrus darbuotojus, sirgusius COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 90 dienų ar turinčius teigiamą serologinio antikūnų tyrimo atsakymą per pastarąsias 60 dienų;
  • savivaldybių administracijų paskirtiems asmenims, užtikrinantiems vaikų priežiūrą, kitiems mokytojams, kuriems Vyriausybės nutarimais ar kitais sprendimais nustatyta vykdyti funkcijas, turinčias tiesioginį kontaktą su ugdomais mokiniais, išskyrus asmenis, sirgusius COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 90 dienų ar turinčius teigiamą serologinio antikūnų tyrimo atsakymą per pastarąsias 60 dienų.
Bus testuojami švietimo įstaigų darbuotojai