Atnaujintas paveiktų šalių sąrašas: išsitirti dėl COVID-19 privaloma prieš grįžtant į Lietuvą

Penktadienį atnaujintą paveiktų šalių ir regionų, iš kurių atvykus taikomos griežtesnės izoliacijos sąlygos, sąrašą papildė Malta ir Serbija, nebeliko – Latvijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Albanijos, Andoros, Sent Lucijos. Siekiant sumažinti COVID-19 mutacijų, sparčiai plintančių visame pasaulyje, patekimo į Lietuvą riziką ir užtikrinti kelionių saugumą nuo trečiadienio, kovo 10 dienos, dėl COVID-19 bus privaloma išsitirti dar prieš kelionę į Lietuvą. 

 

Asmenims, vykstantiems tarptautinio susisiekimo maršrutais, reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu bus privaloma turėti neigiamą COVID-19 tyrimo, atlikto ne anksčiau kaip prieš 72 val., rezultatą. Testą bus privaloma turėti visiems asmenims nuo 16 metų amžiaus imtinai.

 

Atsirado naujas įpareigojimas vežėjams – prieš įleisdami keleivius į transporto priemonę jie turės užtikrinti, kad keleiviai pateiktų neigiamą COVID-19 rezultatą. Atvykstančiųjų patikra oro ir jūrų uostuose vyks greičiau, kadangi tikrinantiems pareigūnams reikės patikrinti mažiau keleivių duomenų.

 

Išimtys dėl neigiamo COVID-19 tyrimo rezultato taikomos:
•    ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis;
•    tranzitu per Lietuvą vykstantiems asmenims; 
•    asmenims, persirgusiems COVID-19, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 90 dienų iki grįžimo ar atvykimo į Lietuvą;
•    asmenims, kurie yra pasiskiepiję vakcina, registruota Europos Sąjungos vaistinių preparatų registre pagal skiepijimo schemą;
•    asmenims iki 16 metų.

 

Išimtis taikoma keliaujantiems savo transporto priemone – bus galima atlikti tyrimą ir atvykus į Lietuvą.

 

COVID-19 PAVEIKTŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS:

 

Užsieniečiams atvykimo į Lietuvą išimtys yra nustatytos Vyriausybės nutarime dėl karantino paskelbimo (Nr. 1226, p. 2.1.2.), kitais atvejais asmenys iš užsienio gali atvykti tik atskiros valdymo srities ministro leidimu.

 

Eil. nr.Šalis (teritorija)Reikalavimai atvykstantiems
Šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės
1.Airija Prieš atvykstant į Lietuvą privaloma užpildytą anketą ir gautą patvirtinimą (QR kodą) pateikti vežėjui prieš patenkant į transporto priemonę arba, jeigu vykstama savo transportu, NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte.Pasienio darbuotojai, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos ir kitos Europos Sąjungos valstybės sieną asmenys – vykstantieji darbo reikalais, mokiniai, studentai ir stažuotojai – turi turėti ne seniau nei prieš 7 dienas prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvą atliktą tyrimą COVID-19 nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą, jei vyksta savo transportu.Privalomas tyrimas dėl COVID-19Tyrimas dėl COVID-19 turi būti atliktas ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą ir gautas neigiamas atsakymas, kurį prieš kelionę privaloma pateikti vežėjui. Testą dėl COVID-19 bus privaloma turėti asmenims nuo 16 metų amžiaus imtinai. Išimtis taikoma keliaujantiems savo transporto priemone asmenims, kurie turi turėti ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą atlikto tyrimo gautą neigiamą atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo turi registruotis ir atlikti tyrimą Lietuvoje. Privaloma 10 dienų izoliacija. Galioja griežtesnės izoliacijos sąlygos:negalima išeiti pasivaikščioti į lauką;negalima izoliuotis viename bute arba name kartu su nekeliavusiais šeimos nariais. Jei asmuo izoliuojasi su artimaisiais, tuomet izoliuotis tam pačiam laikui (nedarbingumas neišduodamas) reikia ir kartu gyvenantiems;būtina laikytis kitų izoliacijos reikalavimų.Izoliacijos laiką galima sutrumpinti ne anksčiau kaip 7-ą izoliacijos dieną savo lėšomis atlikus COVID-19 (PGR) tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą.Asmenims, kuriems buvo sutrumpinta izoliacija arba yra taikomos izoliacijos išimtys, 14 dienų nuo atvykimo į Lietuvą dienos reikės riboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, išlieka reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones, taip pat laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 prevencijos priemonių.Izoliacijos vietą, gavus NVSC leidimą, galima palikti vykstant į kitą izoliavimo vietą, jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių ją turi pakeisti.Izoliacijos vietą, informavus NVSC, galima palikti:organizuojant artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šermenyse/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų;vykstant į gydymo įstaigą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės dėl COVID-19 tyrimo;vykstant į gydymo įstaigą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti (informuoti nereikia, kai asmeniui reikalinga skubi pagalba);vežant savimi negalintį pasirūpinti asmenį į gydymo įstaigą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalui, vykstantiems į aukšto meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias institucijas ar įstaigas;asmenims, turintiems nuvykti į valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas jų kvietimu ar teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą;asmenims,gyvenantiems ar dirbantiems užsienyje ar kai būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais.
 Izoliacijos vietą galima palikti be NVSC informavimo:iš anksto užsiregistravus Karštąja COVID-19 linija telefono numeriu 1808 arba užregistravus NVSC nuvykti į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės dėl COVID-19 ištyrimo ar nuvežant ten savimi pasirūpinti negalintį asmenį;sąraše nurodytų kategorijų darbuotojams, kurių kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu, galima palikti izoliavimo vietą ir  darbo metu nuvykti į darbo ar verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą.Neleidžiama palikti izoliacijos vietos, norint dalyvauti savo vestuvėse.
2.Bahreino Karalystė
3.Brazilijos Federacinė Respublika
4.Čekijos Respublika
5.Danijos Karalystė
6.Estijos Respublika
7.Izraelio Valstybė
8.Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė 
9.Juodkalnija
10.Libano Respublika
11.Maltos Respublika
12.Monako Kunigaikštystė
13.Nyderlandų Karalystė
14.Pietų Afrikos Respublika
15.San Marino Respublika
16.Serbijos Respublika
17.Seišelių Respublika
18.Slovakijos Respublika
19.Slovėnijos Respublika
20.Terksas ir Kaikosas*
Europos ekonominės erdvės šalysPrieš atvykstant į Lietuvą privaloma užpildyti anketą ir gautą patvirtinimą (QR kodą) pateikti vežėjui prieš patenkant į transporto priemonę arba, jeigu vykstama savo transportu, NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte. Pasienio darbuotojai, kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos ir kitos ES valstybės sieną, asmenys, vykstantys darbo reikalais, mokiniai, studentai ir stažuotojai, turi turėti ne seniau nei prieš 7 dienas prieš grįždami ar atvykdami į Lietuvą atliktą tyrimą dėl COVID-19 ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą, jei vyksta savo transportu.  Privalomas tyrimas dėl COVID-19 Tyrimas dėl COVID-19 turi būti atliktas ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą ir gautas neigiamas atsakymas, kurį prieš kelionę privaloma pateikti vežėjui. Testą dėl COVID-19 bus privaloma turėti asmenims nuo 16 metų imtinai. Išimtis taikoma keliaujantiems savo transporto priemone asmenims, kurie turi turėti ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą atlikto tyrimo gautą neigiamą atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo turi registruotis ir atlikti tyrimą Lietuvoje. Privaloma 10 dienų izoliacija:galima pasivaikščioti lauke, bet nenutolti toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos ir privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose;gyvenant su kitais asmenimis reikia izoliuotis atskirame kambaryje, tačiau kartu gyvenantiems asmenims izoliuotis nereikia;būtina laikytis kitų izoliacijos reikalavimų.Izoliacijos laiką galima sutrumpinti ne anksčiau kaip 7-ą izoliacijos dieną savo lėšomis atlikus COVID-19 (PGR) tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą. Asmenims, kuriems buvo sutrumpinta izoliacija arba yra taikomos izoliacijos išimtys, 14 dienų nuo atvykimo į Lietuvą reikės riboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, išlieka reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones, taip pat laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 prevencijos priemonių.Izoliacijos vietą, gavus NVSC leidimą, galima palikti vykstant į kitą izoliavimo vietą, jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių ją turi pakeisti. Izoliacijos vietą galima palikti be NVSC informavimo:organizuojant artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šermenyse/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų;vykstant į gydymo įstaigą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės dėl COVID-19 tyrimo;vykstant į gydymo įstaigą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;vežant savimi negalintį pasirūpinti asmenį į gydymo įstaigą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;asmenis, kurie turi vykti į teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą;asmenims, kurie turi dalyvauti savo vestuvėse;aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalui, vykstančiam į aukšto meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias institucijas ar įstaigas;sąraše nurodytų kategorijų darbuotojams,  kurių kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu, galima palikti izoliavimo vietą ir darbo metu nuvykti į darbo ar verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą;asmenims, turintiems nuvykti į valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas jų kvietimu ar teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą;iš anksto užsiregistravus Karštąja COVID-19 linija telefono numeriu 1808 arba užregistravus NVSC nuvykti į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės dėl COVID-19 ištyrimo ar nuvežant ten savimi pasirūpinti negalintį asmenį;asmenims, vykstantiems į savo vestuves.Išvykti iš Lietuvos ir palikti izoliacijos vietą nepraėjus izoliavimo laikotarpiui informavus NVSC galimaasmenims,gyvenantiems ar dirbantiems užsienyje ar kai būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais. 
1.Austrijos Respublika
2.Belgijos Karalystė
3.Bulgarijos Respublika
4.Graikijos Respublika
5.Islandijos Respublika
6.Ispanijos Karalystė
7.Italijos Respublika
8.Kipro Respublika
9.Kroatijos Respublika
10.Latvijos Respublika
11.Lenkijos Respublika
12.Lichtenšteino Kunigaikštystė
13.Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
14.Norvegijos Karalystė
15.Prancūzijos Respublika
16.Portugalijos Respublika
17.Rumunija
18.Suomijos Respublika
19.Švedijos Karalystė
20.Šveicarijos Konfederacija
21.Vengrija
22.Vokietijos Federacinė Respublika
Kitos šalys
1.Afganistano Islamo Respublika
2.Albanijos Respublika
3.Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika
4.Amerikos Samoa*
5.Andoros Kunigaikštystė
6.Angolos Respublika
7.Antigva ir Barbuda
8.Argentinos Respublika
9.Armėnijos Respublika
10.Aruba*
11.Australija
12.Azerbaidžano Respublika
13.Bahamų Sandrauga
14.Baltarusijos Respublika
15.Bangladešo Liaudies Respublika
16.Barbadosas
17.Belizas
18.Benino Respublika
19.Bermuda*
20.Bisau Gvinėjos Respublika
21.Bolivijos Daugiatautė Valstybė
22.Bosnija ir Hercegovina
23.Botsvanos Respublika
24.Brunėjaus Darusalamas
25.Burkina Fasas
26.Burundžio Respublika
27.Butano Karalystė
28.Centrinė Afrikos Respublika
29.Čado Respublika
30.Čilės Respublika
31.Dominikos Sandrauga
32.Dominikos Respublika
33.Dramblio Kaulo Kranto Respublika
34.Džibučio Respublika
35.Egipto Arabų Respublika
36.Ekvadoro Respublika
37.Eritrėjos Valstybė
38.Esvatinio Karalystė
39.Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika
40.Fidžio Respublika
41.Filipinų Respublika
42.Gabono Respublika
43.Gajanos Respublika
44.Gambijos Respublika
45.Ganos Respublika
46.Gibraltaras*
47.Grenada
48.Guamas*
49.Gvadelupa*
50.Gvatemalos Respublika
51.Gvinėjos Respublika
52.Haičio Respublika
53.Hondūro Respublika
54.Indijos Respublika
55.Indonezijos Respublika
56.Irako Respublika
57.Irano Islamo Respublika
58.Jamaika
59.Japonija
60.Jemeno Respublika
61.Jordanijos Hašimitų Karalystė
62.Jungtinės Amerikos Valstijos
63.Jungtiniai Arabų Emyratai
64.Kaimanų salos
65.Kalėdų sala
66.Kambodžos Karalystė
67.Kamerūno Respublika
68.Kanada
69.Kataro Valstybė
70.Kazachstano Respublika
71.Kenijos Respublika
72.Kinijos Liaudies Respublika
73.Kirgizijos Respublika
74.Kiurasao*
75.Kolumbijos Respublika
76.Komorų Sąjunga
77.Kongo Demokratinė Respublika
78.Kongo Respublika
79.Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika
80.Korėjos Respublika
81.Kosta Rikos Respublika
82.Kubos Respublika
83.Kuko salos*
84.Kuveito Valstybė
85.Laoso Liaudies Demokratinė Respublika
86.Lesoto Karalystė
87.Liberijos Respublika
88.Libijos Valstybė
89.Madagaskaro Demokratinė Respublika
90.Malaizija
91.Malavio Respublika
92.Maldyvų Respublika
93.Malio Respublika
94.Maroko Karalystė
95.Maršalo Salų Respublika
96.Martinika*
97.Mauricijaus Respublika
98.Mauritanijos Islamo Respublika
99.Meksikos Jungtinės Valstijos
100.Mianmaro Sąjungos Respublika
101.Mikronezijos Federacinės Valstijos
102.Moldovos Respublika
103.Mongolija
104.Montseratas*
105.Mozambiko Respublika
106.Namibijos Respublika
107.Naujoji Zelandija
108.Nauru Respublika
109.Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika
110.Nigerijos Federacinė Respublika
111.Nigerio Respublika
112.Nikaragvos Respublika
113.Omano Sultonatas
114.Pakistano Islamo Respublika
115.Palestina*
116.Panamos Respublika
117.Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė
118.Paragvajaus Respublika
119.Peru Respublika
120.Pietų Sudano Respublika
121.Prancūzijos Polinezija*
122.Puerto Riko Sandrauga*
123.Pusiaujo Gvinėjos Respublika
124.Reunjonas*
125.Ruandos Respublika
126.Rusijos Federacija
127.Sakartvelas
128.Saliamono salos
129.Salvadoro Respublika
130.Samoa Nepriklausomoji Valstybė
131.San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika 
132.Saudo Arabijos Karalystė
133.Senegalo Respublika
134.Sent Kitsas ir Nevis
135.Sent Lusija
136.Sent Vinsentas ir Grenadinai
137.Siera Leonės Respublika
138.Singapūro Respublika
139.Sirijos Arabų Respublika
140.Somalio Federacinė Respublika
141.Sudano Respublika
142.Surinamo Respublika
143.Šiaurės Makedonijos Respublika
144.Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika
145.Šventasis Sostas (Vatikano Miesto Valstybė)
146.Tadžikistano Respublika
147.Tailando Karalystė
148.Tanzanijos Jungtinė Respublika
149.Togo Respublika
150.Tongos Karalystė
151.Trinidado ir Tobago Respublika
152.Tuniso Respublika
153.Turkijos Respublika
154.Turkmėnistanas
155.Tuvalu
156.Ugandos Respublika
157.Ukraina
158.Urugvajaus Rytų Respublika
159.Uzbekistano Respublika
160.Vanuatu Respublika
161.Venesuelos Bolivaro Respublika
162.Vietnamo Socialistinė Respublika
163.Zambijos Respublika
164.Zimbabvės Respublika
165.Žaliojo Kyšulio Respublika

* Teritorijos, neturinčios valstybės statuso

 

IŠIMTYS DĖL IZOLIACIJOS
Numatytos išimtys, kai reikalavimas dėl izoliacijos yra netaikomas, tačiau tyrimas dėl COVID-19 yra privalomas asmenims, kai jų kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymuasmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams, diplomatams;NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;pareigūnams, vykdantiems ekstradicijos, asmenų perdavimo ar perėmimo užduotis;užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu;sveikatos priežiūros specialistams;pasienio darbuotojams, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantiems Lietuvos ir kitos ES valstybės sieną asmenims, vykstantiems darbo reikalais, mokiniams, studentams ir stažuotojams;jūrininkams, kurie nedalyvauja vykdant tarptautinius pervežimus;aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams, dalyvaujantiems tarptautiniuose turnyruose, kurių organizavimui nustatytos ir patvirtintos atskiros tarptautinės taisyklės dėl COVID-19 pandemijos valdymo;iš Baltarusijos grįžusiems Lietuvos piliečiams – mokytojams, vykdantiems lituanistinį švietimą mokyklose Baltarusijoje bei dvasininkams, vykdantiems sielovadinį darbą Baltarusijoje.
Išimtys, kai į Lietuvą atvykstantiems asmenims reikalavimas dėl izoliacijos ir testo nėra taikomastranzitu per Lietuvą vykstantiems asmenims, kai Lietuvoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.). Ši išimtis taikoma, kai kelionės tikslas nebūtinai susijęs su darbo funkcijų vykdymu;asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą apie tai, kad asmuo persirgo koronavirusu, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu COVID-19 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 90 dienų iki grįžimo ar atvykimo į Lietuvą. Gydymo įstaigos dokumento nereikia, jei asmeniui COVID-19 diagnozuotas Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje, jei grįžtama į Lietuvą savo transportu. Ši išimtis taikoma, kai kelionės tikslas nebūtinai susijęs su darbo funkcijų vykdymu;asmenims, turintiems gydymo įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmuo buvo pilnai paskiepytas COVID-19 vakcina, registruota Europos Sąjungos vaistinių preparatų registre pagal skiepijimo schemą;tyrimo dėl COVID-19 rezultatai bei vakcinaciją ar persirgimą įrodantys dokumentai turi būti pateikti viena iš Europos sąjungos oficialių kalbų.
Išimtys, kai reikalavimas dėl testo netaikomas, tačiau izoliacija yra privalomaasmenims iki 16 metų;atvykstantiems keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais – reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu ekipažų ir įgulų nariams;atvykstantiems ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvą iki išvykimo iš jos dienos, bet ne ilgiau kaip 10 dienų nuo grįžimo ar atvykimo į Lietuvą dienos. Kai jie pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti nelikdami Lietuvoje ar vyksta tranzitu per Lietuvą – izoliacija netaikoma.

SAM Spaudos tarnyba

Atnaujintas paveiktų šalių sąrašas: išsitirti dėl COVID-19 privaloma prieš grįžtant į Lietuvą