Grįžusiems iš užsienio pasiskiepijusiems asmenims izoliacijos išimtis gali būti taikoma tik suėjus 14 dienų terminui po paskiepijimo

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras atkreipia dėmesį, kad birželio 17 d. įsigaliojus naujausiems karantino režimo reikalavimams į Lietuvą atvykstantiems asmenims bei izoliacijos taisyklių pakeitimams, patvirtintiems sveikatos apsaugos ministro įsakymu, suvienodintas terminas, po kurio paskiepytiems asmenims gali būti taikoma izoliacijos išimtis, taip pat išimtis, kada nėra reikalaujama atsivežti neigiamo tyrimo COVID-19 ligai nustatyti.

Nuo birželio 17 d. grįžus iš užsienio atsivežti neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą bei izoliuotis nereikia asmenims, turintiems gydymo įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą, tarptautinį skiepijimų sertifikatą ar pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą  skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:
•    antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
•    viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
•  bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.

Izoliacijos taisyklių pakeitimu taip pat buvo įtvirtinta nuostata, kad suėjus 14 dienų po vakcinos suleidimo, izoliacija trumpinama. Todėl norėtume atkreipti dėmesį, kad tokiais atvejais, kai grįžus iš užsienio po paskiepijimo nėra praėję 14 dienų, izoliuotis reikia ne 10 dienų, bet tik iki kol sueis 14 dienų po paskiepijimo.   

Apie tai, kad būnant izoliacijoje suėjo 14 dienų terminas po paskiepijimo, izoliuoti asmenys gali pranešti NVSC užpildydami formą internet svetainės adresu nvsc.lrv.lt/sutrumpinti ir izoliacijos terminas jiems bus sutrumpintas.

Visą izoliacjos išimčių sąrašą galima rasti čia.
Izoliacijjos taisyklių pakeitimą galima rasti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2803c462ceda11eb91e294a1358e77e9?jfwid=1k22jca9a

 


Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija

Grįžusiems iš užsienio pasiskiepijusiems asmenims izoliacijos išimtis gali būti taikoma tik suėjus 14 dienų terminui po paskiepijimo