Rekomendacijos gyventojams: kokių COVID-19 prevencijos priemonių svarbu laikytis viešose vietose?

Epidemiologinė situacija šalyje vis dar neraminanti. Siekiat pažaboti viruso plitimą, ypač svarbu nepamiršti laikytis COVID-19 ligos prevencijos priemonių viešose erdvėse.

Paslaugų, teikiamų kontaktiniu būdu, parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų, laisvalaikio ir pramogų vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų (toliau – paslaugos) uždarose paslaugų veiklos vykdymo erdvėse, viešajame transporte, kitose viešose uždarose paslaugų teikimo vietose vyresniems nei 6 metų asmenims privaloma dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną.

Kaukių galima nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), asmenims, kai jie sportuoja ar paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke.

Rekomenduojama dėvėti kaukes atvirose paslaugų veiklos vykdymo vietose, kai nėra išlaikomas saugus, ne mažesnis kaip 2 metrų, atstumas nuo kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus).

Rekomenduojama kuo rečiau lankytis parduotuvėse, riboti apsipirkimų parduotuvėse skaičių. Esant galimybei pasinaudoti paslauga prekių pristatymui į namus. Visose parduotuvėse, turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose asmenims iš vieno šeimos ir (ar) namų ūkio lankytis po vieną.

Apgyvendinimo paslaugos teikiamos tik asmenims, kurie atitinka LR Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus, t. y. asmenys, turintys Galimybių pasą arba kitus dokumentus, įrodančius vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo arba greitojo antigeno testo neigiamo rezultato, antikūnų tyrimo teigiamo rezultato faktą įrodančius dokumentus (toliau – Galimybių pasas).

Jeigu apgyvendinimo įstaigoje apgyvendinami ekipažų ir įgulų nariai, neturintys Galimybių paso, jie gali būti apgyvendinami ne ilgiau kaip 24 val. (skaičiuojant nuo atvykimo į Lietuvos Respublikos teritoriją) bei negali gauti kitų kontaktinių paslaugų, išskyrus nakvynę. Jeigu apgyvendinimo įstaigoje teikiamos apgyvendinimo paslaugos asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra taikoma izoliacija toje apgyvendinimo įstaigoje, jie negali gauti kitų kontaktinių paslaugų.

Apgyvendinimo paslauga gali būti teikiama asmenims, neturintiems Galimybių paso, jei paslauga užsakoma internetu nuotoliniu būdu, paslaugos gavėjas neturi kontakto su paslaugos teikėju (pvz., registruojantis, perduodant raktus ir pan.), apgyvendinimo patalpomis naudojasi tik paslaugos gavėjai ir jie apgyvendinimo vietoje neturi kontakto su kitais paslaugų gavėjais, neteikiamos kitos kontaktinės paslaugos, pvz., maitinimo paslaugos. Jeigu apgyvendinimo paslaugų teikėjas neturi kontakto su paslaugos gavėju, bet paslaugų gavėjas turės arba gali turėti kontaktą su kitais apgyvendinimo paslaugų gavėjais, paslaugų gavėjas sudarydamas paslaugų teikimo sutartį su paslaugų teikėju, užsakymo sąlygose, turėtų deklaruoti (pavirtinti), kad turi Galimybių pasą ir viso buvimo apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje (pvz., viešbutyje) metu atitiks vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų.

Viešojo maitinimo įstaigose uždarose erdvėse aptarnaujami tik Galimybių pasą turintys klientai. Aptarnauti klientus tiek su Galimybių pasu, tiek be jo, yra leidžiama tik atvirose erdvėse. Maistas turi būti vartojamas tik sėdint prie stalų.

Asmenys, neturintys Galimybių paso, gali užsisakyti maisto išsinešti. Maistą pasiimti galima specialiai tam įrengtose vietose (atskiras stalas, įėjimas, patalpa ir pan.), atskirtose nuo patalpų, kuriose aptarnaujami klientai, turintys Galimybių pasą. Tuo siekiama valdyti Galimybių pasą turinčių ir neturinčių žmonių srautus.

Į įstaigos uždaras erdves įleidžiami tik kaukes dėvintys lankytojai. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį) ir esant prie stalo.

Keliaujant viešuoju transportu vyresni nei 6 metų asmenys transporto priemonėse keleivių vežimo metu privalo dėvėti kaukes. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims (pateikus neįgaliojo pažymėjimą), kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

Viešojo transporto priemonėje keleiviai gali būti informuojami apie privalomą kaukių dėvėjimą, prašomi užsidėti kaukę, įspėjami per garsiakalbį arba žodžiu apie galimą išlaipinimą ir kt., jei į transporto priemonę, kurioje teikiama keleivių vežimo paslauga, patenkantys vyresni nei 6 metų asmenys transporto priemonėje paslaugos teikimo metu nedėvi ar atsisako dėvėti kaukes.

Teikiant taksi ar pavėžėjo paslaugas kaukes privaloma dėvėti tiek paslaugos teikėjui, tiek paslaugos gavėjui, išskyrus aukščiau minėtas išimtis.

Visi komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku (toliau – renginiai), išskyrus atvirose viešose vietose organizuojamus renginius, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų, organizuojami tik asmenims su Galimybių pasu. Į renginių vietą negali patekti žiūrovai ir (ar) dalyviai, kurie neturi įsigiję bilietų elektroniniu būdu arba neregistruoti į renginį. Šis reikalavimas netaikomas atvirose viešose erdvėse organizuojamuose nekomerciniuose renginiuose, įskaitant valstybės švenčių ir atmintinų dienų renginius, kurie trunka iki 2 valandų, ir kai dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų.

Maitinimas renginiuose organizuojamas tam skirtose vietose, laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ nustatytų reikalavimų.

Draudžiama išsinešti maistą ir gėrimus iš tam skirtų maitinimo vietų. Maistas ir gėrimai neturi būti vartojami salėje stebint renginį, tam neskirtose vietose, išskyrus kino teatrus.

Vietose, kuriose susidaro eilės ar kitose renginio erdvėse, esančiose uždarose erdvėse, būtina laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių.

Vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai bei renginį aptarnaujantis personalas viso renginio uždarose erdvėse metu privalo dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti:

1. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

2. atlikėjams, pranešėjams, renginių vedėjams ir kitiems scenoje esantiems asmenims repeticijų, vaizdo, garso įrašų, transliacijų, renginių metu, kai užtikrinamas saugus atstumas nuo žiūrovų ir (ar) dalyvių, išskyrus kai dėl veiklos pobūdžio to padaryti objektyviai neįmanoma;

3. sportininkams varžybų metu ar sportuojantiems dalyviams renginio metu;

4. kino teatruose, valgymo ir (ar) gėrimo metu stebint renginį kino salėje;

5. asmenims ar asmenų grupėms fotosesijų, vykdomų atskiroje patalpoje ar nuo kitų asmenų atitvertoje atskiroje erdvėje, metu.

Renginiuose atvirose erdvėse, kai nėra išlaikomas saugus, ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas nuo kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus), rekomenduojama vyresniems nei 6 metų asmenims dėvėti kaukes.

Primename, kad be Galimybių paso teikiamos šios paslaugos:

1. prekyba parduotuvėse, turgavietėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, augalų, sėklų, trąšų pardavimas, turinčiose atskirą įėjimą iš lauko, kurių prekybos plotas (t. y. prekybos salės, skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų plotas) neviršija 1 500 kv. m, arba esančiose prekybos centre, kurio bendras prekybos plotas (t. y. prekybos salės ir kitos prekybos vietos (pvz., salelės), skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų, taip pat parduotuvių, esančių prekybos centre, turinčių atskirą įėjimą iš lauko, kai nėra galimybės patekti į prekybos centrą, plotas) neviršija 1 500 kv. m.

Nurodytose uždarose erdvėse esančiose paslaugų teikimo vietose, kai aptarnaujami asmenys, neatitinkantys Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, turi būti užtikrintas 30 m2 prekybos plotas (t. y. prekybos salės, skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų plotas) vienam paslaugų gavėjui arba vienu metu gali būti aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo.

Nutarimo Nr. 152 31.1 papunktyje nurodytose, uždarose erdvėse esančiose vaistinėse, kai aptarnaujami asmenys, neatitinkantys Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, turi būti užtikrintas 15 m2 prekybos (paslaugų teikimo) vietos plotas vienam paslaugų gavėjui arba vienu metu gali būti aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo.

2. nuotolinė prekyba (vykdoma internetu ar kitomis ryšio priemonėmis) ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose (atsiėmimo punktuose draudžiama prekyba ar kita nesusijusi su nuotoline prekyba veikla);

3. smulkaus remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min.;

4. laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvės;

5. muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas;

6. bibliotekų (knygų atsiėmimo ir grąžinimo tikslais) ir knygų atsiėmimo punktų paslaugos;

7. asmens sveikatos priežiūros paslaugos (pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, įskaitant testavimą);

8. socialinės paslaugos;

9. psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos;

10. asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių terminalinės būklės asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas;

11. veterinarijos paslaugos;

12. keleivių vežimo transportu paslaugos;

13. keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugos;

14. teisinės paslaugos (notarų, antstolių, privalomos mediacijos, advokatų, teikiančių teisines paslaugas pagal advokato ir kliento sutartį, bei advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą) ir teismų veikla;

15. veikla, susijusi su vaiko teisių apsauga;

16. valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių teikiamos paslaugos, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu (paslaugų sąrašą tvirtina institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas);

17. kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. veiksmų planą;

18. asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybių įstaigose, kurioms priskirta ši funkcija;

19. asmeninės pagalbos teikimas asmenims su negalia, kai tokį poreikį nustato savivaldybių paskirti socialiniai darbuotojai;

20. pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;

21. pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims;

22. veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu;

23. atvirose erdvėse teikiamos paslaugos, prekyba ir ūkinė veikla, komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, kai dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų;

24. finansinės paslaugos, kai išmokamos ir pristatomos pensijos ar kitos socialinės išmokos, kitos būtinosios finansinės ir privalomojo draudimo paslaugos, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min., taip pat elektroninių ryšių paslaugos, kurios reikalingos norint įgyti galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis;

25. ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, pirminis profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba.

Asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi likti namuose, neiti į darbą, ugdymo įstaigą ar kitas žmonių susibūrimo vietas ir konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti konsultacijai su savo šeimos gydytoju.

Asmenims, kuriems yra privaloma izoliacija, griežtai laikytis izoliavimo taisyklių visą izoliavimo laikotarpį (izoliavimo sąlygos nurodytos Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“) (nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea60cec0650b11eaa02cacf2a861120c/asr).

Rekomendacijos gyventojams: kokių COVID-19 prevencijos priemonių svarbu laikytis viešose vietose?